كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
بسمه تعالی

 
نمون برگ کارنامک اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام­نور

الف) مشخصات فردی                                                                                
نام خانوادگی: منصف        نام: عبدالعلی        تاریخ تولد:1336      محل خدمت:دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان       آخرین مرتبه: دانشیار                آخرین پایه:25
ب) پیشینه تحصیلی:
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
محل دانشگاه
مدت تحصیل
تاریخ اخذ
مدرک تحصیلی
شهر
کشور
از
تا
اقتصاد
شهید بهشتی
تهران
ایران
مهر 1355
تیر1363
تیر1363
اقتصاد
شهید بهشتی
تهران
ایران
1364
بهمن 1367
بهمن 1367
اقتصاد
دانشگاه علامه طبا طبایی
تهران
ایران
1377
1382
اذر 1382

ج) نشانی رایانامه:
د) پیشینه پژوهشی:
تعداد مقاله­های
ISI
تعداد مقاله­های ISC
تعداد مقاله­های علمی- پژوهشی
تعداد مقاله­های علمی- ترویجی
تعداد سایر مقالات
جمع مقالات
تعداد مقالات در همایش
تعداد طرح­های پژوهشی خاتمه یافته
تعداد کتاب­های تألیف شده
تعداد کتاب­های ترجمه شده
تعداد کتاب­های نقد، تصحیح و ویرایش شده
2
8
5
 
3
18
10
4
1
4
هـ ) پیشینه اجرایی:از سال 1369تا 1381 رئیس دانشگاه پیام نورمرکز شهرضا-1381تا1382معاون ومسئول امورجاری منطقه 3 دانشگاه پیام نور از 1382 تا 1385 رئیس منطقه 3 دانشگاه پیام نور از اواخر 1385تا 1387 مدیر گروه اقتصاد سازمان مرکزی دانشگاه -از 1386 تا 1389 و از 1391 تا تیر ماه 1393مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور اصفهان
لطفاً در صورت داشتن فعالیت­هایی اعم از عضویت در تحریریه، مدیر مسئول، سردبیر، عضویت در کمیسیون­های خارج از دانشگاه و... را قید بفرمایید.
عضو شورای دانشگاه پیام نور عضو کمیته منتخب دانشکده و عضو گروه تخصصی رشته اقتصاد - عضو گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت پژوهشکده دانشگاه پیام نور- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما